Faces - Chinese Contemporary Art

Mao Tongqiang | Feng Zhengjie | Jiang Congyi

Installation views